Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o liczbie uzyskanych tusz wołowych

Usługa umożliwia podmiotowi poddającemu zwierzęta ubojowi złożenie właściwemu ze względu na miejsce poddawania zwierząt ubojowi organowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kwartalnej i rocznej informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych, z uwzględnieniem poszczególnych kategorii oraz klas uformowania i otłuszczenia - w odniesieniu do tusz bydła w wieku od 8. miesiąca życia.
Informację, o której mowa powyżej, składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale lub roku, którego informacja dotyczy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Kogo dotyczy  

Podmioty dokonujące uboju bydła

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości (Dz. U. z 2020 r., poz. 49)
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1688 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  Formularz informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Informacja o liczbie uzyskanych tusz wołowych

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych. 2. Przyjęcie informacji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Informacja o liczbie uzyskanych tusz wołowych
  Podobne usługi  

  Informacja o liczbie uzyskanych tusz wołowych

  Usługa umożliwia podmiotowi poddającemu zwierzęta ubojowi złożenie właściwemu ze względu na miejsce poddawania zwierząt ubojowi organowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kwartalnej i rocznej informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych, z uwzględnieniem poszczególnych kategorii oraz klas uformowania i otłuszczenia - w odniesieniu do tusz bydła w wieku od 8. miesiąca życia.
  Informację, o której mowa powyżej, składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale lub roku, którego informacja dotyczy.