Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych

Podmioty dokonujące uboju trzody chlewnej mają obowiązek okresowego informowania właściwego ze względu na miejsce poddawania zwierząt ubojowi wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Kogo dotyczy  

Podmioty dokonujące uboju trzody chlewnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    formularz informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych
Czas realizacji  

do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale lub roku, którego informacja dotyczy

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych

Etapy realizacji usługi  

1. Przekazanie informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Informacja o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych

Informacja o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych

Podmioty dokonujące uboju trzody chlewnej mają obowiązek okresowego informowania właściwego ze względu na miejsce poddawania zwierząt ubojowi wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych