Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odpis z dokumentacji osobowo-płacowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o odpis z dokumentacji osobowo-płacowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Państwowego m.st. Warszawy (Dz. U. z 2013 r., poz. 650 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

Do 60 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie odpisu z dokumentacji osobowo-płacowej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie odpisu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Odpis z dokumentacji osobowo-płacowej

  Odpis z dokumentacji osobowo-płacowej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o odpis z dokumentacji osobowo-płacowej.