Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru rzeczoznawców

wpis do rejestru rzeczoznawców

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Kogo dotyczy  

rzeczoznawców uczestniczących w szkoleniu lub tych, którzy zdali egzamin

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  wniosek o wpis do rejestru, przy 1 razie opłata skarbowa
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

10 zł za wpis do rejestru

Tryb odwoławczy  

Do organu II instancji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

decyzja o wpisie/ nie wpisaniu do rejestru, zaświadczenie, pieczątka rzeczoznawcy

Etapy realizacji usługi  

1. wniosek o wpis, 2. wydanie decyzji, 3. zwpis do rejestru

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • rzeczoznawcy
 • WIJHARS
 • Wpis do rejestru rzeczoznawców

  wpis do rejestru rzeczoznawców