Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ankieta satysfakcji klienta w działalności laboratoryjnej (klient zewnętrzny indywidualny)

Wzór ankiety wypełnić i ankietę odesłać.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Ankieta dotyczy oceny jakości pracy pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej wypełniana przez klientów zewnętrznych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    brak dokumentów
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przeprowadzenie ankiety satysfakcji klienta w działalności laboratoryjnej (klient zewnętrzny indywidualny).

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie ankiety 2. Weryfikacja ankiety.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ankieta satysfakcji klienta w działalności laboratoryjnej (klient zewnętrzny indywidualny)

Ankieta satysfakcji klienta w działalności laboratoryjnej (klient zewnętrzny indywidualny)

Wzór ankiety wypełnić i ankietę odesłać.