Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku o dofinansowanie do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Burmistrz (Prezydent) miasta, Wójt gminy

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy i jednostki sektora finansów publicznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, 2.Techniczne warunki wykonania przyłącza ciśnieniowego do sieci kanalizacyjnej, 3.Dokumentację projektową przyłącza (jeśli została wytworzona) wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych w Starostwie Powiatowym (w przypadku gdy zgłoszenie jest wymagane), 4. Zaświadczenie albo oświadczenie oraz informację o pomocy de minimis (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).
Czas realizacji  

W terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dotacja

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Podpisanie umowy o dofinansowanie do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z określeniem kwoty dotacji 3. Realizacja wykonania zadania. 4. Rozliczenie wykonanych prac. 5. Wypłata dotacji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wniosek o dofinansowanie do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
 • Dotacja celowa
 • Dofinansowanie do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku o dofinansowanie do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej