Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

Za pośrednictwem tej usługi, każdy uprawniony obywatel oraz jednostka organizacyjna, mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy aby w ten sposób uczestniczyć w tworzeniu budżetu, a tym samym współdecydować o sposobie wydatkowania środków finansowych na zaspokajanie potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej. Przy czym wniosek ten dotyczy wyodrębnionej części budżetu gminy z inicjatywy obywateli najczęściej po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.
Ponadto w ramach usługi można wskazywać projekty zgłaszane na wcześniejszym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwa jednostka samorządu terytorialnego.

Kogo dotyczy  

Dotyczy osób, chcących za pośrednictwem platformy ePUAP, złożyć wniosek odnośnie wykorzystania środków wyodrębnionych w budżecie gminy – w formie Budżetu Obywatelskiego. Inicjatywa w tym zakresie przysługuje wszystkim mieszkańcom, stowarzyszeniom lokalnym, komitetom społecznym, radom sołeckim, innym podmiotom działającym z zamiarem kształtowania struktury wydatków na cele publiczne – przewidzianych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

Etapy realizacji usługi  

Przekazanie zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie projektu do zrealizacji w ramach budżetu obywatelskiego

Zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

Za pośrednictwem tej usługi, każdy uprawniony obywatel oraz jednostka organizacyjna, mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy aby w ten sposób uczestniczyć w tworzeniu budżetu, a tym samym współdecydować o sposobie wydatkowania środków finansowych na zaspokajanie potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej. Przy czym wniosek ten dotyczy wyodrębnionej części budżetu gminy z inicjatywy obywateli najczęściej po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.
Ponadto w ramach usługi można wskazywać projekty zgłaszane na wcześniejszym.