Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenia z Archiwum Państwowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia przez Archiwum Państwowe

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele, Przedsiębiorcy i Administracja Publiczna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenia z Archiwum Państwowego

Zaświadczenia z Archiwum Państwowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia przez Archiwum Państwowe