Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie o braku założonej księgi wieczystej

Usługa umożliwia złożenie do Ksiąg Wieczystych wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości. Aby założyć księgę wieczystą nieruchomości konieczne jest uzyskanie zaświadczenia, które potwierdzi, że nie ma jeszcze założonej księgi wieczystej dla danej nieruchomości.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku założonej księgi wieczystej właściciela lub osoby upoważnionej do reprezentowania właściciela
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa 17zł

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Organu, który wydał decyzje.

Rezultat realizacji usługi  

Założenie numeru księgi wieczystej dla nieruchomości.

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku z opłatą skarbową 2. wydanie zaświadczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   założenie księgi wieczystej dla nieruchomości księga wieczysta

  Zaświadczenie o braku założonej księgi wieczystej

  Usługa umożliwia złożenie do Ksiąg Wieczystych wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości. Aby założyć księgę wieczystą nieruchomości konieczne jest uzyskanie zaświadczenia, które potwierdzi, że nie ma jeszcze założonej księgi wieczystej dla danej nieruchomości.