Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej

Usługa umożliwia złożenie przez jednostki samorządu terytorialnego do wybranego wojewody wniosku o dotacje z budżetu Państwa dla zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej oraz przygotowanie umowy dotacyjnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek jednostki samorządu terytorialnego o dotację z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej
  • Dokumenty niezbędne przy powodziach Pobierz
  • Dokumenty niezbędne przy osuwiskach ziemi Pobierz
Czas realizacji  

Do 30 dni, a w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dofinansowanie

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. weryfikacja wniosku, 3. Dofinansowanie

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej
Podobne usługi  

Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej

Usługa umożliwia złożenie przez jednostki samorządu terytorialnego do wybranego wojewody wniosku o dotacje z budżetu Państwa dla zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej oraz przygotowanie umowy dotacyjnej.