Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rozliczenie i przekazanie dofinansowania do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku o rozliczenie i przekazanie dofinansowania do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Burmistrz (Prezydent) miasta, Wójt gminy

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy i jednostki sektora finansów publicznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  1. Imienne rachunki/faktury potwierdzające poniesione koszty, 2. Oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania/likwidacji zbiornika bezodpływowego, 3. Protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego, 4. Umowę na odbiór ścieków zawartą z gestorem sieci, 5. Zaświadczenie albo oświadczenie oraz informację o pomocy de minimis (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).
Czas realizacji  

W terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o rozliczenie wykonanych prac

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dotacja

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o rozliczenie wykonanych prac. 2. Wypłata dotacji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wniosek o rozliczenie i przekazanie dofinansowania do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
 • Dotacja celowa
 • Rozliczenie i przekazanie dofinansowania do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku o rozliczenie i przekazanie dofinansowania do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej