Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Usługa umożliwia kierownikowi jednostki złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie kierowanych przez niego działów administracji rządowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Ministerstwo właściwe do spraw finansowych

Kogo dotyczy  

Kierowników jednostek sektora finansów publicznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Czas realizacji  

Do końca kwietnia każdego roku

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie informacji w zakresie efektywności i skuteczności funkcjonującej kontroli zarządczej w jednostce

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie informacji, 2. Przyjęcie informacji,

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Kontrola zarządcza
 • oświadczenie
 • audyt
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

  Usługa umożliwia kierownikowi jednostki złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie kierowanych przez niego działów administracji rządowej