Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiany w budżecie

Wniosek o zmiany w budżecie składany jest przez jednostki podległe prezydentowi miasta Siedlce. Prezydent podejmuje decyzję w sprawie uznania bądź odrzucenia wnioskowanych zmian. Wzór wniosku został opracowany przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Siedlce oraz zatwierdzony zarządzaniem Prezydenta Miasta Siedlce. Jest to usługa lokalna, dotyczy lokalnych podmiotów (szkoły, przedszkola i inne)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy podmiot administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Jednostek podległych prezydentowi miasta Siedlce (przedszkola, szkoły gimnazja, biblioteki a także spółki miejskie)

Podstawy prawne  
    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o zmiany w budżecie
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiany w budżecie

Zmiany w budżecie

Wniosek o zmiany w budżecie składany jest przez jednostki podległe prezydentowi miasta Siedlce. Prezydent podejmuje decyzję w sprawie uznania bądź odrzucenia wnioskowanych zmian. Wzór wniosku został opracowany przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Siedlce oraz zatwierdzony zarządzaniem Prezydenta Miasta Siedlce. Jest to usługa lokalna, dotyczy lokalnych podmiotów (szkoły, przedszkola i inne)