Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadanie odznaki lub medalu honorowego za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Usługa służy przyjęciu wniosku o nadanie odznaki lub medalu honorowego za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wniosek powinien być składany przez lub za pośrednictwem takich instytucji jak :
• Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
• Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
• Wojewoda Kujawsko-Pomorski
• Stała Komisja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wniosek o nadanie medalu kieruje się do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z informacjami publikowanymi pod adresem:
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14212&Itemid=2

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne – odznaka honorowa
Osoby prawne oraz podmioty zbiorowe – medal honorowy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o nadanie odznaki lub medalu honorowego za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego składany w formie elektronicznej poprzez e-PUAP
Czas realizacji  

Wniosek o nadanie odznaki lub medalu powinien być złożony nie później niż dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Nadanie odznaki lub medalu honorowego za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Nadanie odznaki lub medalu honorowego za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Nadanie odznaki lub medalu honorowego za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Usługa służy przyjęciu wniosku o nadanie odznaki lub medalu honorowego za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wniosek powinien być składany przez lub za pośrednictwem takich instytucji jak :
  • Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  • Stała Komisja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  Wniosek o nadanie medalu kieruje się do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z informacjami publikowanymi pod adresem:
  http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14212&Itemid=2