Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przekazywanie materiałów promocyjno-informacyjnych

Materiały promocyjno-informacyjne przekazywane są bezpłatnie wyłącznie realizatorom zadań mających szczególne znaczenie dla promocji regionu oraz podmiotom realizującym projekty we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, jeśli wynika to z umowy lub innych dokumentów

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organy jednostek samorządu terytorialnego: gminy i powiaty.

Kogo dotyczy  

Instytucje, podmioty gospodarcze, osoby prywatne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

do 5 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Przekazywanie materiałów promocyjno-informacyjnych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku o wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych 2. Weryfikacja wniosku o wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych 3. Wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przekazywanie materiałów promocyjno-informacyjnych
  Podobne usługi  

  Przekazywanie materiałów promocyjno-informacyjnych

  Materiały promocyjno-informacyjne przekazywane są bezpłatnie wyłącznie realizatorom zadań mających szczególne znaczenie dla promocji regionu oraz podmiotom realizującym projekty we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, jeśli wynika to z umowy lub innych dokumentów