Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych za 1-3 kwartał

Sporządzenie przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań w zakresie ogółu operacji finansowych, w szczególności w zakresie należności i zobowiązań, w tym państwowego długu publicznego, udzielonych poręczeń i gwarancji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Jednostki sektora finansów publicznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Formularze sprawozdań w formie elektronicznej
Czas realizacji  

28 dni po upływie okresu sprawozdawczego

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

W przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej lub w przypadku stwierdzenia błędu w uprzednio przekazanym sprawozdaniu jednostka niezwłocznie sporządza oraz przekazuje korektę sprawozdania nieodpowiadającego stanowi faktycznemu do jednostki będącej odbiorcą tego sprawozdania

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie sprawozdania

Etapy realizacji usługi  

1. Przekazanie sprawozdania, 2. Weryfikacja przesłanego sprawozdania,

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych za 1-3 kwartał

Sporządzenie przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań w zakresie ogółu operacji finansowych, w szczególności w zakresie należności i zobowiązań, w tym państwowego długu publicznego, udzielonych poręczeń i gwarancji