Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Kopie dokumentacji osobowej i płacowej wydawane są dla: 1) byłych pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw, których założycielem był Wojewoda, 2) pełnomocników ww., 3) zstępnych ww., 4) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 5) innych przedsiębiorstw ustalających kapitał początkowy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego
Czas realizacji  

Do 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 60 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie kopii dokumentów

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Rozpatrzenie wniosku.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego

  Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego.