Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opinie w zakresie kwalifikacji dokumentacji

Wydanie opinii w przypadku wątpliwości dotyczących kwalifikacji dokumentacji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor właściwego archiwum państwowego

Kogo dotyczy  

organy i jednostki administracji rządowej, organy i jednostki administracji samorządowej, organy wymiaru sprawiedliwości

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie opinii
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Opinia w sprawie kwalifikacji dokumentacji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wnioski o wydanie opinii 2. Ekspertyza archiwalna 3. Wydanie opinii

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • materiały archiwalne
  • przechowywanie dokumentacji
  • kwalifikacja dokumentacji
  • dokumentacja niearchiwalna
  • Opinie w zakresie kwalifikacji dokumentacji

    Wydanie opinii w przypadku wątpliwości dotyczących kwalifikacji dokumentacji