Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis zastawu skarbowego

Dokonanie wpisu zastawu skarbowego celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych

Kogo dotyczy  

Podmiotu z zobowiązaniem podatkowym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Doręczona decyzja lub deklaracja jeżeli wykazane w niej zobowiązanie podatkowe nie zostało wykonane
Czas realizacji  

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Wpis do Rejestru zastawów skarbowych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Przeniesienie pliku XML do aplikacji zewnętrznej 3. Wczytanie danych do Rejestru zastawów skarbowych

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   RZS Rejestr zastawów skarbowych egzekucja

Wpis zastawu skarbowego

Dokonanie wpisu zastawu skarbowego celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych