Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

Złożenie oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Katowice

Kogo dotyczy  

Strony postępowania

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Oświadczenie
Czas realizacji  

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Prawomocna i ostateczna decyzja administracyjna

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie oświadczenia 2. Weryfikacja oświadczenia 3. Decyzja

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   1. Zrzeczenie się 2. Zrzeczenie się odwołania od decyzji 3. Odstąpienie od wniesienia odwołania

  Oświadczenie strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

  Złożenie oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji