Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odpowiedzi na pisma - ZUS, KRUS, Komornicy sądowi

Odpowiedzi na pisma ZUS, KRUS Komornicy Sądowi. Odpowiedzi dotyczą zapytań m.in. o
- nr rachunku bankowego,
- dochody/przychody,
- nadpłaty zaległości,
- podanie danych identyfikacyjnych,
- formy opodatkowania,
- zainstalowanych kasach fiskalnych i in.
Dane nie są informacją publiczną.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwa Izba Skarbowa

Kogo dotyczy  

Docelowym odbiorcą są ZUS, KRUS, Komornicy sądowi

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Pismo zawierające prośbę o udzielenie informacji
Czas realizacji  

Do 7 dni - komornicy sądowi. Do 30 dni - organy rentowe.

Opłaty  

45 zł. Zwolnienie z opłaty odpowiedzi udzielanych komornikom sądowym - Art. 2 ust. 7 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji w zw. art. 761 § 1 kpc. Organy rentowe są zwolnione z opłat.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Udzielenie odpowiedzi na pisma - ZUS, KRUS, Komornicy sądowi

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie pisma z zapytaniem 2. Udzielenie informacji w ramach odpowiedzi na pismo.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Odpowiedzi na pisma - ZUS
 • Komornicy sądowi
 • KRUS
 • Odpowiedzi na pisma - ZUS, KRUS, Komornicy sądowi

  Odpowiedzi na pisma ZUS, KRUS Komornicy Sądowi. Odpowiedzi dotyczą zapytań m.in. o
  - nr rachunku bankowego,
  - dochody/przychody,
  - nadpłaty zaległości,
  - podanie danych identyfikacyjnych,
  - formy opodatkowania,
  - zainstalowanych kasach fiskalnych i in.
  Dane nie są informacją publiczną.