Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
Kraków-Podgórze (delegatura), ul. Wielicka 28A
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy, ale już 2 osoby zgłosiły na nią zapotrzebowanie.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Usługa umożliwia złożenie wniosku w dotyczącego wyrażenia zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Każdy obywatel uczestniczący w postępowaniu lub inna strona postępowania może wystąpić z wnioskiem do organu administracji publicznej o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Strony lub innego uczestnika postępowania

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  nie dotyczy
Czas realizacji  

bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy, ale już 2 osoby zgłosiły na nią zapotrzebowanie.

  Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

  Zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w dotyczącego wyrażenia zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Każdy obywatel uczestniczący w postępowaniu lub inna strona postępowania może wystąpić z wnioskiem do organu administracji publicznej o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej