Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej

Usługa umożliwia złożenie przez jednostki samorządu terytorialnego do wybranego wojewody wniosku o dotacje z budżetu Państwa dla zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej oraz przygotowanie umowy dotacyjnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Administracja publiczna

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
  • Wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych
Wymagane dokumenty  
    Wniosek jednostki samorządu terytorialnego o dotację z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej
Czas realizacji  

Do 30 dni, a w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej
Podobne usługi  

Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej

Usługa umożliwia złożenie przez jednostki samorządu terytorialnego do wybranego wojewody wniosku o dotacje z budżetu Państwa dla zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej oraz przygotowanie umowy dotacyjnej.