Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnianie akt sprawy on-line

Udostępnienie akt sprawy on-line.
Organ administracji publicznej może zapewnić udostępnienie akt sprawy w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony postępowania podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo stosując inne technologie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Stron postępowania administracyjnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek w postaci elektronicznej podpisany przez wnioskodawcę
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie stronie akt sprawy on-line na wniosek.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o udostępnienie akt sprawy on-line 2. Udostępnienie wnioskodawcy akt sprawy on-line

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   udostępnienie akt

  Udostępnianie akt sprawy on-line

  Udostępnienie akt sprawy on-line.
  Organ administracji publicznej może zapewnić udostępnienie akt sprawy w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony postępowania podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo stosując inne technologie.