Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opinie w zakresie kwalifikacji dokumentacji

Wydanie opinii w przypadku wątpliwości dotyczących kwalifikacji dokumentacji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor właściwego archiwum państwowego

Kogo dotyczy  

organy i jednostki administracji rządowej, organy i jednostki administracji samorządowej, organy wymiaru sprawiedliwości

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie opinii
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Opinia w sprawie kwalifikacji dokumentacji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wnioski o wydanie opinii 2. Ekspertyza archiwalna 3. Wydanie opinii

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • materiały archiwalne
 • przechowywanie dokumentacji
 • kwalifikacja dokumentacji
 • dokumentacja niearchiwalna
 • Opinie w zakresie kwalifikacji dokumentacji

  Wydanie opinii w przypadku wątpliwości dotyczących kwalifikacji dokumentacji