Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przebieg ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów

Udostępnianie danych o przebiegu ubezpieczenia osoby składającej wniosek w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów

Organ właściwy do realizacji usługi  

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Kogo dotyczy  

Wyłącznie osoby fizyczne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Załączanie dokumentów nie jest konieczne ponieważ założenie konta na ePUAP wymagało uwierzytelnienia.
Czas realizacji  

UFG udostępnia dane w terminie 15 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wygenerowana odpowiedź z systemu UFG

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. weryfikacja wniosku, 3. odpowiedź,

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Ubezpieczenie OC
 • ubezpieczenia obowiązkowe posiadacza pojazdu
 • ubezpieczenia komunikacyjne
 • przebieg ubezpieczenia OC
 • Przebieg ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów

  Udostępnianie danych o przebiegu ubezpieczenia osoby składającej wniosek w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów