Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przekazywanie danych aktualizacyjnych do WBD/TBD PESEL

Usługa umożliwia przekazywanie danych aktualizacyjnych do WBD/TBD PESEL.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Administracja Publiczna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Dane aktualizacyjne w wersji elektronicznej (pliki)
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie danych aktualizacyjnych do WBD/TBD PESEL.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przekazywanie danych aktualizacyjnych do WBD/TBD PESEL

Przekazywanie danych aktualizacyjnych do WBD/TBD PESEL

Usługa umożliwia przekazywanie danych aktualizacyjnych do WBD/TBD PESEL.