Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Korespondencja do Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca spraw odwoławczych

Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej innej niż odwołanie lub przystąpienia do postępowania odwoławczego korespondencji w postępowaniu odwoławczym wszczętym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z możliwością opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Strony i uczestnicy postępowań odwoławczych wszczętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz korespondencji
  • Pismo w postępowaniu odwoławczym inne niż odwołanie lub przystąpienie oraz ew. załączniki
Czas realizacji  

-

Opłaty  

-

Tryb odwoławczy  

-

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Korespondencja do Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca spraw odwoławczych
Podobne usługi  

Korespondencja do Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca spraw odwoławczych

Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej innej niż odwołanie lub przystąpienia do postępowania odwoławczego korespondencji w postępowaniu odwoławczym wszczętym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z możliwością opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu