Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przystąpienie do postępowania odwoławczego do Krajowej Izby Odwoławczej

Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przystąpienia do postępowania odwoławczego w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Wykonawcy wnoszący przystąpienia do postępowania odwoławczego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz przystąpienia
  • Przystąpienie do postępowania odwoławczego wraz z ewentualnymi załącznikami
Czas realizacji  

-

Opłaty  

-

Tryb odwoławczy  

-

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przystąpienie do postępowania odwoławczego do Krajowej Izby Odwoławczej
Podobne usługi  

Przystąpienie do postępowania odwoławczego do Krajowej Izby Odwoławczej

Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przystąpienia do postępowania odwoławczego w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu