Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Korespondencja do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Niniejsza usługa umożliwia złożenie korespondencji (wniosku, zapytania, wyjaśnienia) do NFOŚiGW w związku z realizacją umowy o współfinansowaniu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy banków, które podpisały z NFOŚiGW umowę o współpracy przy współfinansowaniu przez NFOŚiGW przedsięwzięć objętych programem priorytetowym NFOŚiGW pod nazwą „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji"

Podstawy prawne  
    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Wymagane dokumenty  
    Nie są wymagane dodatkowe dokumenty
Czas realizacji  

Zgodnie z postanowieniami umowy bank - NFOŚiGW

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Postępowanie jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym. Nie ma podstaw do uruchomienia dalszego trybu.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Korespondencja do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Korespondencja do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Niniejsza usługa umożliwia złożenie korespondencji (wniosku, zapytania, wyjaśnienia) do NFOŚiGW w związku z realizacją umowy o współfinansowaniu.