Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia

Usługa umożliwia złożenie odwołania od decyzji starostów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia.
Odwołanie składa osoba fizyczna, której dotyczy wydana decyzja, za pośrednictwem organu i instancji – dyrektora powiatowego urzędu pracy, reprezentującego starostę.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor powiatowego urzędu pracy.

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna oraz starosta, reprezentowany przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Odwołanie osoby fizycznej
  • Pismo przewodnie organu I instancji
  • Akta postępowania przeprowadzonego w I instancji
Czas realizacji  

Niezwłocznie, nie dłużej niż 1 miesiąc od chwili wpływu odwołania kompletnego formularza.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem wojewody, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie odwołania od decyzji starostów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie odwołania 2. Uruchomienie procedury odwoławczej. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia

Rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia

Usługa umożliwia złożenie odwołania od decyzji starostów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia.
Odwołanie składa osoba fizyczna, której dotyczy wydana decyzja, za pośrednictwem organu i instancji – dyrektora powiatowego urzędu pracy, reprezentującego starostę.