Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie opinii plastycznych przez Zespół do spraw Estetyki Miasta Płock

Wydawanie opinii pod względem plastycznym:
a) kolorystyki i wyglądu budynków (tj.: elewacja, dach, stolarka)
b) lokalizacji i wyglądu urządzeń reklamowych – wolnostojących i lokalizowanych
na obiektach budowlanych (tj.: szyldy, banery, koziołki, stojaki i sztalugi reklamowe, siatki ochronne wykorzystywane podczas remontów elewacji),
c) małych wolnostojących obiektów budowlanych (tj.: kioski, pawilony handlowo-usługowe, samodzielne punkty gastronomiczne,
d) obiektów małej architektury (tj.: stoiska handlowe, kawiarenki letnie, wiaty, kosze na śmieci, pojemniki na odpady, ławki, urządzenia rekreacyjne i sportowe, ogrodzenia, posągi, fontanny, słupki uliczne, donice, latarnie, balustrady, bariery i wygrodzenia, wiaty przystankowe, stojaki i wiaty rowerowe, osłony drzew, tablice informacyjne, poidełka, toalety publiczne, automaty sprzedażowe, infomaty, itp.)
e) opraw wizualnych imprez i wydarzeń kulturalnych oraz sportowych trwających dłużej niż 1 dzień
f) oświetlenia placów, ulic oraz innych przestrzeni publicznych, iluminacji budynków i obiektów budowlanych (w tym iluminacji świątecznej)
g) miejskich terenów zielonych (tj.: parki, zieleńce, skwery wraz z formą urządzeń zabawowych)
h) nawierzchni ulic i placów oraz ograniczników ruchu kołowego
i) wyglądu taboru komunikacji miejskiej
j) innych elementów, mających wpływ na estetykę i spójność rozwiązań estetycznych w mieście.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent miasta

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne, przedsiębiorcy, instytucje

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • mapa sytuacyjno-wysokościowa z określeniem lokalizacji rozwiązania lub projektem zagospodarowania
 • propozycja plastyczna rozwiązań (do wniosku należy dołączyć np. aktualne fotografie, projekty, koncepcje uwzględniające kolorystykę, kompozycję, usytuowanie, gabaryty), kolorystykę)
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie opinii

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. 2. Wydanie opinii przez Zespół do spraw Estetyki Miasta.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • opinia plastyczna
 • estetyka
 • Wydawanie opinii plastycznych przez Zespół do spraw Estetyki Miasta Płock

  Wydawanie opinii pod względem plastycznym:
  a) kolorystyki i wyglądu budynków (tj.: elewacja, dach, stolarka)
  b) lokalizacji i wyglądu urządzeń reklamowych – wolnostojących i lokalizowanych
  na obiektach budowlanych (tj.: szyldy, banery, koziołki, stojaki i sztalugi reklamowe, siatki ochronne wykorzystywane podczas remontów elewacji),
  c) małych wolnostojących obiektów budowlanych (tj.: kioski, pawilony handlowo-usługowe, samodzielne punkty gastronomiczne,
  d) obiektów małej architektury (tj.: stoiska handlowe, kawiarenki letnie, wiaty, kosze na śmieci, pojemniki na odpady, ławki, urządzenia rekreacyjne i sportowe, ogrodzenia, posągi, fontanny, słupki uliczne, donice, latarnie, balustrady, bariery i wygrodzenia, wiaty przystankowe, stojaki i wiaty rowerowe, osłony drzew, tablice informacyjne, poidełka, toalety publiczne, automaty sprzedażowe, infomaty, itp.)
  e) opraw wizualnych imprez i wydarzeń kulturalnych oraz sportowych trwających dłużej niż 1 dzień
  f) oświetlenia placów, ulic oraz innych przestrzeni publicznych, iluminacji budynków i obiektów budowlanych (w tym iluminacji świątecznej)
  g) miejskich terenów zielonych (tj.: parki, zieleńce, skwery wraz z formą urządzeń zabawowych)
  h) nawierzchni ulic i placów oraz ograniczników ruchu kołowego
  i) wyglądu taboru komunikacji miejskiej
  j) innych elementów, mających wpływ na estetykę i spójność rozwiązań estetycznych w mieście.