Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dodatkowe zajęcie gruntu przy grobie

zagospodarowanie terenu przy grobie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r.w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284, par. 13,)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
  1. Wniosek dysponenta/ów grobu lub w uzasadnionych przypadkach osoby zainteresowanej o wyrażenie zgody na dodatkowe zajęcie gruntu przy grobie murowanym lub ziemnym pod wylewkę, kostkę brukową, płyty betonowe lub kamienne itp., rabatkę lub ławkę. Wniosek powinien zawierać w szczególności: dane wnioskodawcy, lokalizację grobu, dane osoby pochowanej w grobie oraz sprecyzowane informacje na temat zajęcia dodatkowej powierzchni (wymiary wylewki, rabatki lub ławki i jej proponowane usytuowanie.
Czas realizacji  

Do 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Opłaty  

Wszelkie opłaty pobierane są zgodnie zobowiązującym cennikiem.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zagospodarowanie terenu przy grobie

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wyrażenie zgody w postaci pisemnej na dodatkowe zajęcie gruntu przy grobie wraz z określeniem dozwolonej powierzchni do zajęcia lub odmowa wyrażenia zgody w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • cmentarza
 • dodatkowe zajęcie gruntu
 • Dodatkowe zajęcie gruntu przy grobie

  zagospodarowanie terenu przy grobie