Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wybrana instytucja samorządowa realizująca świadczenia na terenie gminy/miasta/powiatu.

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania świadczenia rodzicielskiego
 • prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka
 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dniu od dnia doręczenie decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku (analiza dokumentacji, wezwania, uzupełnienia) 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego

  Przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego.