Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek oraz uproszczona inwentaryzacja (rzuty, opisane pomieszczenia i ich pow. użytkowe w m2 ) z wyliczeniem powierzchni użytkowej i określeniem wyposażenia technicznego domu mieszkalnego jednorodzinnego (wykonana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, członka właściwej izby samorządu zawodowego)
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Brak informacji

Tryb odwoławczy  

Do Wojewody za pośrednictwem Starosty Powiatu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Dotyczy wyłącznie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu

Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu