Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Umorzenie, odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie na raty należności pieniężnych - opłat czynszowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie na raty należności pieniężnych - opłat czynszowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o odroczenie płatności
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Umorzenie, odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie na raty należności pieniężnych - opłat czynszowych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Umorzenie, odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie na raty należności pieniężnych - opłat czynszowych lub jego odmowa

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Umorzenie
 • rozłożenie na raty należności pieniężnych - opłat czynszowych
 • odroczenie terminu zapłaty
 • Umorzenie, odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie na raty należności pieniężnych - opłat czynszowych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie na raty należności pieniężnych - opłat czynszowych.