Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przekazywanie danych do informacji o stanie mienia komunalnego

Usługa umożliwia przekazywanie do właściwej instytucji publicznej danych w celu sporządzenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Jednostek sektora finansów publicznych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Załączniki zawierające dane do informacji o stanie mienia komunalnego
Czas realizacji  

W terminie określonym wewnętrznymi regulacjami.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazywanie danych do informacji o stanie mienia komunalnego.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przekazywanie danych do informacji o stanie mienia komunalnego

  Przekazywanie danych do informacji o stanie mienia komunalnego

  Usługa umożliwia przekazywanie do właściwej instytucji publicznej danych w celu sporządzenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych.