Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sporządzenie sprawozdania z kontroli zarządczej

Usługa umożliwia złożene wniosku w sprawie sporządzenia sprawozdania z kontroli zarządczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Marszałkowski

Kogo dotyczy  

Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego i kierownicy Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych, dla których organem założycielskim bądź organem prowadzącym jest Samorząd Województwa

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zgodnie z przepisami wewnętrznymi
Czas realizacji  

Zgodnie z przepisami wewnętrznymi

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Sporządzenie sprawozdań z kontroli zarządczej

Etapy realizacji usługi  

złożenie wniosku weryfikacja wniosku sporządzenie dokumentacji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   kontrola zarządcza

  Sporządzenie sprawozdania z kontroli zarządczej

  Usługa umożliwia złożene wniosku w sprawie sporządzenia sprawozdania z kontroli zarządczej