Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dane kontaktowe do powiadomień o terminie uiszczenia opłat za przedłużenie ochrony praw własności wyłącznych

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Patentowego RP formularza w celu wskazania adresu elektronicznego lub nr telefonu komórkowego wraz z numerami spraw, do których ma być wysłane elektroniczne powiadomienie o upływającym terminie ochrony.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Dane kontaktowe do powiadomień o upływającym okresie ochrony praw własności przemysłowej mogą być przekazane za pomocą formularza przez Zgłaszającego, Uprawnionego do prawa wyłącznego, bądź jego pełnomocnika.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji o przekazywanie powiadomień o zbliżającym się terminie uiszczenia opłat za przedłużenie ochrony praw wyłącznych, zawierający wskazanie adresu elektronicznego lub nr telefonu komórkowego wraz z numerami poszczególnych spraw, do których ma być wysłane elektroniczne przypomnienie o upływającym terminie ochrony praw wyłącznych
Czas realizacji  

Dodanie danych do kontaktu elektronicznego do bazy powiadomień - bez zbędnej zwłoki. Wysyłanie powiadomień według następujących zasad: 1. Znaki towarowe - nie później niż sześć miesięcy przed dniem, w którym upływa okres ochrony. 2. Patenty, Patenty Europejskie, Dodatkowe Prawa Ochronne, Wzory Użytkowe, Wzory przemysłowe - na wniosek, nie później niż jeden miesiąc przed dniem, w którym upływa okres ochrony.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Brak odwołania

Rezultat realizacji usługi  

Dodanie danych kontaktowych do bazy powiadomień oraz powiadamianie uprawnionego o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty w terminie wskazanym w art.224 ust. 21 ustawy PWP.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku od uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego nawzór uzytkowy lub prawa z rejestracji . 2. Weryfikacja wniosku. 3. Dodanie danych kontaktowych do bazy powiadomień. 4. Wysłanie powiadomienia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Formularz do e-Powiadomień
 • Usługa e-Powiadomienia
 • Podobne usługi  

  Dane kontaktowe do powiadomień o terminie uiszczenia opłat za przedłużenie ochrony praw własności wyłącznych

  Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Patentowego RP formularza w celu wskazania adresu elektronicznego lub nr telefonu komórkowego wraz z numerami spraw, do których ma być wysłane elektroniczne powiadomienie o upływającym terminie ochrony.