Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie adresu email w systemie powiadamiania konsultacji społecznych

Za pośrednictwem tej usługi każdy Obywatel, posiadający konto na platformie ePUAP, ma możliwość zarejestrowania się w systemie powiadamiania konsultacji społecznych podmiotu publicznego w wyniku czego, na podany adres email Obywatel, będzie otrzymywać powiadomienia o zbliżających się lub aktualnie prowadzonych przez podmiot publiczny konsultacjach społecznych.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Dotyczy osób, chcących za pośrednictwem platformy ePUAP, zgłosić zgłosić swoją chęć otrzymywania powiadomień o zbliżających się lub aktualnych konsultacjach społecznych ogłaszanych przez podmiot publiczny

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgłoszenie adresu email w systemie powiadamiania konsultacji społecznych
Czas realizacji  

Nie dotyczy (bez zbędnej zwłoki)

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie adresu email w systemie powiadamiania konsultacji społecznych
Podobne usługi  

Zgłoszenie adresu email w systemie powiadamiania konsultacji społecznych

Za pośrednictwem tej usługi każdy Obywatel, posiadający konto na platformie ePUAP, ma możliwość zarejestrowania się w systemie powiadamiania konsultacji społecznych podmiotu publicznego w wyniku czego, na podany adres email Obywatel, będzie otrzymywać powiadomienia o zbliżających się lub aktualnie prowadzonych przez podmiot publiczny konsultacjach społecznych.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa.