Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustalenie terminu spotkania z właściwym organem państwowym

Usługa umożliwia wysłanie do właściwego organu państwowego wniosku o ustalenie terminu spotkania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

Kierownicy organów państwowych lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu.

Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Każdy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Brak
Czas realizacji  

Czas przyjęć każdorazowo jest ustalany przez właściwe komórki organizacyjne wojewody

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Ustalenie terminu spotkania z właściwym organem państwowym

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Rozpatrzenie wniosku.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ustalenie terminu spotkania z właściwym organem państwowym

Ustalenie terminu spotkania z właściwym organem państwowym

Usługa umożliwia wysłanie do właściwego organu państwowego wniosku o ustalenie terminu spotkania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

Kierownicy organów państwowych lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu.

Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.