Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dostęp do elektronicznej kartoteki

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uruchomienie elektronicznego dostępu do kartoteki

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Miejski w Łęczycy

Kogo dotyczy  

Użytkowników Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz. U. z 2016 r., poz. 1627)
Wymagane dokumenty  
 • WNIOSEK dla firm/instytucji o uruchomienie elektronicznego dostępu do kartoteki Pobierz
 • WNIOSEK dla osób fizycznych o uruchomienie elektronicznego dostępu do kartoteki Pobierz
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Aktywacja konta na portalu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja danych użytkownika podanych podczas zakładania konta na portalu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta z danymi podanymi we wniosku 2.1. Aktywacja konta użytkownika w przypadku pomyślnej weryfikacji. 2.2. Brak aktywacji konta użytkownika w przypadku niezgodności danych.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   eboi Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

  Dostęp do elektronicznej kartoteki

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o uruchomienie elektronicznego dostępu do kartoteki