Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Świadczenia dotyczące stypendium lub zapomogi

Usługa umożliwia złożenie wniosku o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora, stypendium z własnego funduszu na stypendia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy rektor uczelni wyższej

Kogo dotyczy  

Student

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Podanie z załącznikami, jeżeli załączniki nie są dokumentami będącymi w posiadaniu uczelni.
Czas realizacji  

Zgodny z właściwym Regulaminem świadczeń dla studentów.

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Rezultat realizacji usługi  

przyznanie świadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Rozpatrzenie sprawy. 4. Uzyskanie rozstrzygnięcia  5. Odwołanie

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   stypendium rektora stypendium socjalne zapomoga stypendium fundusz na stypendia stypendium dla osób niepełnosprawnych

  Świadczenia dotyczące stypendium lub zapomogi

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora, stypendium z własnego funduszu na stypendia.