Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie informacji o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności powodującej zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników

Zgłoszenie informacji o prowadzonej działalności powodującej szczególne zagrożenie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Inspektor Pracy, właściwy Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Jednostka organizacyjna, w której prowadzona działalność może stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgłoszenie informacji o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności powodującej szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie informacji o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności powodującej zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie zawiadomienia. 2. Przyjęcie zawiadomienia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   zgłoszenie prowadzona działalność powodująca zagrożenie

Zgłoszenie informacji o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności powodującej zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników

Zgłoszenie informacji o prowadzonej działalności powodującej szczególne zagrożenie