Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zawiadomienie o zawieszeniu działalności w zakresie walut wirtualnych

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności w zakresie walut wirtualnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie: a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami, b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi płatniczymi, c) pośrednictwa w wymianach, o których mowa powyżej, d) prowadzenia rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienie o zawieszeniu działalności w zakresie walut wirtualnych.
Czas realizacji  

14 dni od dnia złożenia zawiadomienia.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o pozostawieniu zawiadomienia o zawieszeniu działalności w zakresie walut wirtualnych bez rozpatrzenia przysługuje zażalenie. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Rezultat realizacji usługi  

Zawieszenie działalności w zakresie walut wirtualnych.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie zawiadomienia o zawieszeniu działalności 2. Weryfikacja zawiadomienia 3. Zamieszczenie w rejestrze informacji o zawieszeniu działalności

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   ● Działalność regulowana ● Waluta wirtualna ● Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu

  Zawiadomienie o zawieszeniu działalności w zakresie walut wirtualnych

  Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności w zakresie walut wirtualnych.