Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

Złożenie oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Strony postępowania

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Oświadczenie
Czas realizacji  

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Prawomocna i ostateczna decyzja administracyjna

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie oświadczenia 2. Weryfikacja oświadczenia 3. Decyzja

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   1. Zrzeczenie się 2. Zrzeczenie się odwołania od decyzji 3. Odstąpienie od wniesienia odwołania

  Oświadczenie strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

  Złożenie oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji