Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, kserokopii dokumentów byłym pracownikom zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim byli wojewodowie

Pracownicy zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych zwracają się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu czy innych dokumentów z okresu zatrudnienia do celów emerytalno-rentowych lub naliczenia wartości kapitału początkowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewoda lub organ podległy wojewodzie realizujący przedmiotowe zadania

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie postanowienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie postanowienia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   zaświadczenie o zatrudnieniu zaświadczenie o wynagrodzeniu kserokopia dokumentów pracownicy zlikwidowane przedsiębiorstwa państwowe organem założycielski wojewoda

Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, kserokopii dokumentów byłym pracownikom zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim byli wojewodowie

Pracownicy zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych zwracają się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu czy innych dokumentów z okresu zatrudnienia do celów emerytalno-rentowych lub naliczenia wartości kapitału początkowego.