Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie zaświadczeń dot. świadczeń zabezpieczenia społecznego

Urzędowe potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego wymaganych przez przepis prawa lub inny interes prawny osoby ubiegającej się o zaświadczenie wymagający urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele i instytucje

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony wniosek
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopni

Rezultat realizacji usługi  

1. Wydanie zaświadczenia 2. Wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia żądanej treści

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie zaświadczenia lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia żądanej treści.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydawanie zaświadczeń dot. świadczeń zabezpieczenia społecznego

  Wydawanie zaświadczeń dot. świadczeń zabezpieczenia społecznego

  Urzędowe potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego wymaganych przez przepis prawa lub inny interes prawny osoby ubiegającej się o zaświadczenie wymagający urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego.