Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA OLSZTYNA
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie gadżetów promocyjnych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie gadżetów promocyjnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Biuro Promocji i Turystyki

Kogo dotyczy  

Podmioty organizujące przedsięwzięcia przy udziale jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki finansowane z budżetu samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek Kopia pisma stwierdzającego przyznanie patronatu Prezydenta Olsztyna/rekomendacja lub opinia Wydziału UM lub jednostki miejskiej
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie gadżetów promocyjnych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

1. Termin składania wniosków minimum 14 dni przed planowanym przedsięwzięciem
2. Miejsce odbioru: Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, Biuro Promocji, pokój numer 15, po wcześniejszym e-mailowym lub telefonicznym otrzymaniu informacji o terminie odbioru.
3. W przypadku odmowy przyznania materiałów i wydawnictw, wnioskodawca zostanie powiadomiony poprzez e-mail lub telefonicznie.
4. Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które złożono na druku będącym załącznikiem do karty usługi.
5. Materiały promocyjne przyznaje się tylko wnioskodawcom, którzy: uzyskali Patronat Prezydenta Olsztyna nad organizowanym wydarzeniem lub w ramach organizacji wydarzenia uzyskali wsparcie (finansowe bądź organizacyjne) lub pozytywną rekomendację/opinię zainteresowanego Wydziału UM Olsztyna lub jednostki miejskiej (wymagane pisemne potwierdzenie).
6. Materiały promocyjne wydawane będą tylko na przedsięwzięcia związane z promocją zewnętrzną Olsztyna (skierowaną na budowanie marki Olsztyna poza jego granicami) oraz gdy nie będą merytorycznie przypisane do innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w Olsztynie.

BIP  

http://umolsztyn.bip.gov.pl

Telefon   895349911
Fax  
Słowa kluczowe   Wydanie gadżetów promocyjnych

Wydanie gadżetów promocyjnych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie gadżetów promocyjnych