Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zwrot błędnie przekazanych wydatków i dochodów budżetowych

Zwrot omyłkowo przekazanych wydatków i dochodów budżetowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda

Kogo dotyczy  

jednostek samorządu terytorialnego, osób prawnych, osób fizycznych, innych jednostek organizacyjnych omyłkowo dokonujących wpłaty

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 329, par. 8, pkt. 1, par. 8, pkt. 2,)
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

max 7 dni roboczych

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

W przypadku odmowy dokonania zwrotu nadpłaty dochodów budżetowych wydawana jest decyzja administracyjna, od której przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu który wydał decyzję

Rezultat realizacji usługi  

zwrot omyłkowo przekazanych środków finansowych, zapewnienie zgodności na poziomie sprawozdawczości budżetowej

Etapy realizacji usługi  

1. weryfikacja wniosku pod względem formalno - rachunkowym 2. dostępność środków finansowych na rachunku bankowym

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zwrot nadpłaty

  Zwrot błędnie przekazanych wydatków i dochodów budżetowych

  Zwrot omyłkowo przekazanych wydatków i dochodów budżetowych